2016-malawi-dag21_0674

Ranger en gids maakten zich niet druk om de krokodillen, maar wel om een olifanten bul die zich op onze geplande route bevond… dan maar een andere kant op